2ba2.com

راست قلب‌ها باید تحت نظر پزشک باشند

شکوفه حاجی صادقی، فلوشیب اکوکاردیوگرافی در گفت‌وگو با خبرنگار بهداشت درمان فارس اظهار داشت: دکستروکاردی فی نفسه ایجاد علائم قلبی نمی‌کند و اکثراً اولین بار در عکس قفسه سینه تشخیص داده می‌شود، راست قلب‌ها حتماً باید جهت اطمینان از عدم وجود بیماری‌های مادرزادی قلب توسط کاردیولژیست معاینه شود.

 

وی گفت: به طور طبیعی وضعیت قرارگیری قلب در قفسه سینه به صورتی است که نوک قلب (Cardiac apek) در سمت چپ قفسه سینه قرار می‌گیرد. هر زمان که نوک قلب در سمت راست قفسه سینه قرار گیرد به این وضعیت دکستروکاردی می‌گویند.

وی افزود: آنچه در دکستروکاردی اهمیت پیدا می‌کند وضعیت قرارگیری احشاء شکمی است، در حالت طبیعی (Situs Solifus) معده در سمت چپ و کبد در سمت راست شکم قرار دارد.

این فلوشیپ اکوکاردیوگرافی تصریح کرد: در وضعیت sitvs inversus معده در سمت راست و کبد در سمت چپ شکم قرار می‌گیرد و در صورتی که دکستروکاردی همراه با وضعیت معکوس احشاء شکمی همراه باشد به این حالت دکستروکاردی آیینه‌ای با Mirrir image detra cardia می‌گویند.

وی اضافه کرد: شیوع این حالت ۲ در 10 هزار نفر بوده و شیوع بیماری‌های قلبی مادرزادی در این فرم کم و حدود ۳ درصد است. همچنین دکستروکاردی همراه با قرارگیری احشاء شکمی در وضعیت طبیعی نادر و شیوع آن یک مورد در هر 20 هزار نفر است.

حاج صادقی خاطرنشان کرد: اما شیوع بیماری‌های مادرزادی در این فرم زیاد بوده و معمولاً 90 درصد این بیماران، بیماری مادرزادی قلب دارند که بیماری‌های شایع مادرزادی شامل جابه جایی عروق بزرگ،سوراخ بین بطنی و تنگی دریچه پولمونر و وجود بطن منفرد است.

وی تأکید کرد: دکستروکاردی فی نفسه ایجاد علائم قلبی نمی‌کند و اکثراً اولین بار در عکس قفسه سینه تشخیص داده می‌شود و در عکس رادیولوژی قلب در سمت راست دیده می‌شود.

حاجی صادقی گفت: در صورتی که دکستروکاردی همراه بیماریهای مادرزادی قلبی باشد، این بیماری‌های همراه ایجاد علائم می‌کند. در نوار قلب تغییرات مثل زمانی است که لیدهای دست چپ و راست برعکس بسته شده باشند.

این فلوشیپ اکوکاردیوگرافی تصریح کرد: بیمار مبتلا به دکستروکاردی حتماً باید جهت اطمینان از عدم وجود بیماری‌های مادرزادی قلب توسط کاردیولوژیست معاینه شود.

وی افزود: البته چنانچه بیمار مبتلا به دکستروکاردی دچار درد قفسه صدری به علت گرفتگی عروق کرونر شود به جای سمت چپ، درد را در سمت راست قفسه سینه حس می‌کند.

حاجی صادقی تأکید کرد: در بعضی افراد مبتلا به دکستروکاردی ممکن است طحال وجود نداشته باشد که این گروه باید واکسن پنومولک سالانه تزریق کنند.


بدون دیدگاه

دیدگاه خود را بیان کنید